Akcije


Redna cena:
45.00€
Akcijska cena: 38.00€

2016
Ellen M. Wood, Od državljanov do gospode: socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka (1. knjiga) Ellen M. Wood, Svoboda in lastnina: socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do razsvetljenstva (2. knjiga) VEČ
     

Redna cena:
18.00€
Akcijska cena: 15.00€
2016
Iz enega disidentstva v drugo – tako bi lahko opisali politični razvoj filozofa in družbenega aktivista G. M. Tamása, ki je v knjigi Komunizem po letu 1989 eruditsko sežel izkušnje in spoznanja o komunističnem gibanju, zlasti njegovem izvoru, ki sestavlja osnovo pomena, aktualnosti in alternativnosti komunističnih idej. VEČ
     

Redna cena:
56.00€
Akcijska cena: 28.00€

2016
Zgodovina utajevanja davkov, nastanek davčnih oaz, javni dolg, dolžniška kriza, delovanje finančnih trgov, vprašanje neenakosti in javne redistribucije, politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razredov. Skozi zgodovino, statistično natančno, družbeno kritično, s konkretni primeri ter predlaganimi ukrepi; kratko in jedernato. VEČ
     

Redna cena:
33.00€
Akcijska cena: 20.00€
     

Redna cena:
50.00€
Akcijska cena: 18.00€

2015
redna številka 715-717, redna številka 718-720, tematska številka: SKRITI OTROCI DRUGE SVETOVNE VOJNE, tematska številka: FAŠIZEM IN DRŽAVA VEČ
     

Redna cena:
45.00€
Akcijska cena: 10.00€

2014
redna številka 703-705 redna številka 706-708 redna številka 709-711 tematska številka: O IZKORIŠČANJU, NADVLADI IN RAZREDIH VEČ
     

Redna cena:
101.40€
Akcijska cena: 65.00€

2014
Komplet vsebuje tri knjige Erica Hobsbawma: ČAS REVOLUCIJE 1789–1848, ČAS KAPITALA 1848–1875 in ČAS IMPERIJA 1875–1914 VEČ
     

Redna cena:
16.00€
Akcijska cena: 5.00€

2013
tematska številka: FINANCIALIZACIJA tematska številka: DVOJNA KRIZA EVROPSKIH INTEGRACIJ VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Akcijska cena: 7.00€
2010
Delo velja danes za klasično delo marksistične literarne kritike. Eagleton predstavi vse vidnejše marksistične literarne in umetnostnozgodovinske teoretike in oriše njihova temeljna konceptualna orodja. V pregledu tovrstnega pojmovanja estetike vzame v pretres predvsem odnos med zgodovino oz. konkretnimi družbenimi okoliščinami in literaturo, med obliko literarnega dela in njegovo vsebino, med...VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Akcijska cena: 7.00€
2008
Avtorjev metafizični in estetski pristop prinaša filozofski kontekst aktualnih vprašanj, ki bo zanimiv za ljubitelje književnosti, humanistike, filozofije; bralce Hegla, Derridaja, Lacana ali samega Eagletona, prav tako kot za vse tiste, ki so naveličani poenostavljenih odgovorov o terorizmu. VEČ