Alenka Švab

Alenka Švab (roj. leta 1970 v Celju) je zaposlena kot znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu, na Centru za spol in politiko. Diplomirala je iz sociologije leta 1994 na Fakulteti za družbene vede, leta 1995 pa magistrirala na Central European University in University of Lancaster. Doktorski študij je opravila na Fakulteti za družbene vede, s temo »Sociologija družine in spremembe v družinskem življenja v postmoderni družbi«.Raziskovalno se ukvarja s sociologijo družine, družinsko politiko, študijami spolov in feministično teorijo. S teh področij tudi redno objavlja prispevke v domačih in tujih strokovnih revijah in zbornikih. V tem kontekstu je zlasti zanimiv skupni prispevek s Tanjo Rener »Družinski status« v zborniku »Mladina v devetdesetih. Analiza stanja v Sloveniji (1996).

Knjige: