Aleš Erjavec

Aleš Erjavec (roj. 1951), dr. filozofije, je znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU ter profesor za estetiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od ustanovitve leta 1983 je predsednik Slovenskega društva za estetiko. Objavil je sledeče knjige: O estetiki, umetnosti in ideologiji (1983), Estetika in epistemologija (Ljubljana 1994), Ideologija in umetnost modernizma (1988, Sarajevo 1991), Kultura kot alibi (z L. Kreftom in H. Paetzoldom; 1988), Ljubljana, Ljubljana (z M. Gržinič; 1991). Predaval je na univerzah v Franciji, Južni Afriki, na Madžarskem, Nizozemskem, Poljskem, v Rusiji, na Slovaškem, Švedskem, v Veliki Britaniji ter v ZDA.Bil je član uredništev Ekrana, Tribune in Nove revije, Filozofskega vestnika, Issues in Contemporary Culture and Aestetics in Visual Theory Quarterly.

Knjige:

Estetika in kritična teorija
1995
v zbirki /
področja: