Alex Callinicos

Alex Callinicos (roj. 1950) je dr. filozofije in od leta 1981 profesor družbene teorije in politične filozofije na britanski univerzi York. Je član uredništva revij International Socialism in Actuel Marx ter sodelavec New Left Review. Med njegovimi najbolj znanimi, že klasičnimi deli so The Revolutionary Ideas of Karl Marx (1983), Trotskysm (1990) in Against Postmodernism (1992), novejši deli The Equality (1999) in Against The Third Way (2001) pa sta sprožali številne polemične odzive. V letu 2003 sta izšli kar dve njegovi knjigi, pričujoči An Anticapitalist Manifesto in The New Mandarins of American Power, ki sta bili  prevedeni v več svetovnih jezikov. Njegovo zadnje samostojno delo je Resources of Critique (2006).