Ana Cergol Paradiž

ANA CERGOL PARADIŽ je leta 2008 diplomirala in leta 2014 doktorirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2009−2013 je bila tam zaposlena kot mlada raziskovalka, sedaj pa v okviru temeljnega raziskovalnega programa Slovenska zgodovina ter temeljnih raziskovalnih projektov Ženske in prva svetovna vojna in Ženske in meje. Od decembra 2010 je članica delovne skupine History of Race and Eugenics na Oxford Brookes University. Sodelovala je na več tujih in domačih konferencah. Je avtorica več znanstvenih člankov in soavtorica razstave 1914 − Položaj žensk na predvečer vojne. Od leta 2014 ureja portal Spol.si. Ukvarja se z zgodovino žensk, telesa in znanosti, z demografsko zgodovino in socialno zgodovino medicine. Sinteza pričujoče knjige o evgeniki na Slovenskem je izšla tudi v angleškem prevodu v monografiji The History of East-Central European Eugenics, 1900-1945: Sources and Commentaries (ur. Marius Turda) pri založbi Bloomsbury Publishing Plc.

Knjige: