Ana Kučan

Ana Kučan, dr. krajinske arhitekture, je profesorica na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Magistrski naslov iz urbanističnega načrtovanja je leta 1992 pridobila na Univerzi Harvard v ZDA in leta 1996 na Univerzi v Ljubljani doktorirala s temo  »Dejavniki nacionalne prostorske identitete v Sloveniji«. Deluje na področju oblikovanja krajine in urbanističnega načrtovanja ter študij kulturne krajine in teorije krajinske arhitekture. Izdelala je več krajinsko-ureditvenih načrtov, uspešno pa se udeležuje tudi krajinskih in arhitekturno urbanističnih natečajev. Prispevke objavlja v domačih in mednarodnih strokovnih revijah.

Knjige:

Krajina kot nacionalni simbol
1998
v zbirki /
področja: