Andrej Kurnik

Andrej Kurnik, dr. politoloških znanosti, je docent na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Poučuje predmete Politika migracij, Biopolitika, Genealogija državljanstva ter Nova političnost in nova globalna družbena gibanja. Skupaj z Igorjem Lukšičem je napisal knjigo Hegemonija in oblast. Gramsci in Foucault (2000).V Sloveniji deluje kot aktivist globalnih družbenih gibanj. Sodeluje v gibanju Dost je!, ki promovira globalno solidarnost, in v mreži NjetWork, ki je skupni politični prostor različnih družbenih manjšin, prekernih delavcev in delavk ter migrantov. Aktiven je tudi v evropskih mrežah Euromayday in Frassanito. Prva koordinira aktivnosti okrog vseevropskih demonstracij prekernih in kognitivnih delavcev in delavk, druga pa je teoretski in akcijski prostor premišljanja migracij v globalizaciji.