Andrej Ule

Andrej Ule je redni profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete. Diplomiral je iz tehnične matematike in vzporedno študiral filozofijo. Doktoriral je s temo »Osnovni filozofski problemi logike«. Kot štipendist Humboldtovega sklada se je dodatno izpopolnjeval na študiju v Nemčiji, kjer je tudi večkrat gostoval. Posveča se predvsem filozofskim problemom spoznavne teorije, teorije znanosti, filozofske logike, komparativni filozofiji in filozofiji Ludwiga Wittgensteina. Objavil je okrog 170 člankov in prispevkov v domačih in mednarodnih revijah, zbornikih in knjigah ter več samostojnih knjig.Glavna dela: Osnovna filozofska vprašanja sodobne logike,1982; Od filozofije k znanosti in nazaj, 1986; Filozofija Ludwiga Wittgensteina, 1990; Sodobne teorije znanosti, 1994; Znanosti i realizem, 1995; Znanje, znanost in stvarnost, 1996; Mali leksikon logike, 1997; Operationen und Regeln bei Wittgenstein, 1997.

Knjige:

Logos spoznanja
2001
v zbirki /
področja:
Znanje, znanost in stvarnost
1996
v zbirki /
področja:
Sodobne teorije znanosti
1992
v zbirki /
področja: