Anton Rupnik

Anton Rupnik je diplomat, novinar in publicist. Po diplomi iz svetovne književnosti in slavistike na Filozofski fakulteti je služboval v jugoslovanski diplomatsko-konzularni službi v Parizu (1965-1966) in v Zürichu (1966-70). Po prihodu v uredništvo Dela je bil urednik rubrik, tedenske politične revije Teleks (1983) in dopisnik iz Bonna (1973-77) ter iz Moskve. Decembra 1992 se je priključil mladi slovenski diplomaciji: od leta 1994 do 1997 je na veleposlaništvu v Moskvi opravljal dolžnost pooblaščenega ministra. Po vrnitvi v Ljubljano je bil državni podsekretar in vodja sektorja za sosednje države, nato pa  namestnika generalnega direktorja izvršnega komiteja Srednjeevropske pobude (SEP) v Trstu.Poleg tematskih podlistkov v Delu in razprav v teoretičnih revijah je objavil dve monografiji. Knjigo o ZRN z naslovom »V znamenju D« je leta 1983 izdala zagrebška založba Globus (v slovenščini in hrvaščini), knjiga o Švici z naslovom »Švicarska čarobna formula CH« pa je izšla leta 1988 in je dobila Kajuhovo nagrado.

Knjige:

Tretji Rim
1999
v zbirki /
področja: