Artur Štern

Artur Štern, rojen 1965 v Ljubljani, je pisec biofilozofskih esejev, in s tem povezuje dve skrajnosti svojega literarnega delovanja: poezijo (zbirka Dolina lepotic, 1992) in znanstveno stroko (članki s področij evolucije, etike in genetike). Je doktor veterinarske medicine (1989), magister temeljnih medicinskih ved s področja biokemije – genetične reprodukcije (1991) in doktor bioloških znanosti s področja teoretične biologije. Je soustanovitelj znanstvenoraziskovalnega inštituta BION – za bioelektromagnetiko in novo biologijo; tam je bil tudi zaposlen kot znanstveni sodelavec. Njegovo osrednje področje je metabiologija oziroma filozofija biologije, specialnost v njenem okviru pa altruizem kot transdisciplinarni fenomen. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je predaval predmet Evolucija, raznovrstne druge teme pa kot vabljeni predavatelj na raznih drugih oddelkih univerze ter na mednarodnih visokošolskih in podiplomskih inštitucijah.

Knjige:

Altruizem
1996
v zbirki /
področja:
Gen v valovih
1996
v zbirki /
področja: