Borut Ošlaj

Borut Ošlaj (rojen 2. maja 1964 v Murski Soboti), doktor filozofskih znanosti in docent za filozofsko antropologijo, je predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani; na Oddelku za filozofijo predava filozofsko antropologijo, na Oddelku za pedagogiko antropologijo, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo pa je do leta 2000 vodil seminar iz antropologije religij. Težišče njegovega raziskovalnega dela je vezano na strukturne predpostavke filozofskega govora o človeku, na etične vidike človekovega razmerja do narave ter na antropološke probleme religije in mitologije. Objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah. Poleg sodelovanja v domačih strokovnih združenjih je član Hans-Jonas-Zentrum v Berlinu. V obliki univerzitetnega učbenika je objavil svoje temeljno filozofsko antropološko delo z naslovom Homo diaphoricus – Uvod v filozofsko antropologijo (1999).

Knjige:

Človek in narava
2000
v zbirki /
področja: