Borut Rončevič

Borut Rončevič, doktor socioloških znanosti, je magistriral na mednarodnem študiju s temo analize evropske socialne politike in sociologije (ekonomskega) razvoja. Študijsko se je izpopolnjeval na Danskem in Irskem. Predava na Fakulteti za humanistične študije v Kopru in je docent na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje, Novo mesto.