Božidar Kante

Božidar Kante je redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V ospredju njegovega predavateljskega in znanstvenega zanimanja so estetika, filozofija umetnosti (literature, filma, glasbe), filozofija zgodovine in filozofija jezika. S teh področij je objavil že 2 monografiji (Metafora in kontekst, Filozofija umetnosti) in uredil nekaj zbornikov. članke in prispevke objavlja v številnih domačih in tujih revijah in zbornikih. Trenutno je glavni in odgovorni urednik revije Analiza in je član uredništva nekaterih mednarodnih revij. Doslej je tudi organiziral več mednarodnih simpozijev s področja filozofije umetnosti in opravljal funkcijo tajnika v European Society for Analytical Philosophy.

Knjige: