Breda Kroflič

Breda Kroflič, dr. psihologije, predava pedagoško psihologijo in metodiko plesne vzgoje ter je nosilka mednarodnega podiplomskega programa specializacije iz pomoči z umetnostjo – umetnostna terapija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za študente različnih študijskih smeri vodi delavnice izbirnih predmetov, kot so izražanje z gibom, ustvarjalni gib pri pouku, celostna metoda učenja, glasba in gib, celostna komunikacija. Raziskovalno se ukvarja s psihološkimi vprašanji človekovega gibanja v povezavi s področji ustvarjalnosti, učenja, komunikacije in umetnostne terapije. Je avtorica in soavtorica večih samostojnih publikacij, med katerimi so trije zvezki »Igre z gibi« z Andrejo Gjud (1990, 1991, 1992), leksikon »Ples« z Miranom Škrljem, Marijo Vogelnik in Mojco Vogelnik (1990), samostojna monografija »Ustvarjanje skozi gib« (1992) in v sodelovanju z Doro Gobec »Igra-gib-ustvarjanje-učenje« (1995).

Knjige: