Ciril Ribičič

Ciril Ribičič, dr. pravnih znanosti, je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani in avtor številnih del s tega področja. Je član Ustavnega sodišča RS, deset let pa je bil poslanec v državnem zboru.

Knjige:

Za konfederalno Slovenijo
1990
v zbirki /
področja: