Cvetka Toth

Cvetka Toth, dr. filozofije je profesorica za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno temeljno filozofsko področje je ontologija, spoznavna teorija in metafizika. Sodeluje v mednarodnih projektih o aktualnosti pojma metafizike. Predava tudi v tujini, predvsem v Nemčiji in Izraelu. Svoje študije objavlja v domačem in tujem strokovno-revialnem tisku. Med filozofskimi imeni, ki vidno izstopajo iz njenih objav, je treba omeniti tale: György Lukács, Nicolai Hartmann, Ernst Cassirer, Paul Tillich, Max Horkheimer, Ernst Bloch. S svojim raziskovalnim delom je vključena v Arhiv Ernsta Blocha in objavlja študije v mednarodni reviji Bloch-Almanach. Pri Znanstvenem in publicističnem središču je objavila tudi knjigo Spontanost in avtonomnost mišljenja, obsežnejšo študijo o nemškem filozofu Theodorju W. Adornu in njegovem pojmovanju negativne dialektike.

Knjige:

Metafizika čutnosti
1998
v zbirki /
področja:
Spontanost in avtonomnost mišljenja
1994
v zbirki /
področja: