Dora Lešnik

Doroteja Lešnik, rojena leta 1966, absolventka magistrskega študija varnosti v mednarodnih odnosih na Fakulteti za družbene vede, je bila od leta 1992 zaposlena na Mirovnem inštitutu kot mlada raziskovalka. Na inštitutu je sodelovala v raziskovalnem projektu »Mirovna paradigma«, kjer se je ukvarjala s fenomenom partizanstva na Slovenskem, in pri raziskavi z naslovom »Politični ekstremizem in nasilje do tujcev«, kjer je pokrivala problematiko begunstva v slovenskem prostoru. Na temo identitete beguncev in strukturalnega družbenega nasilja do beguncev je večkrat predavala študentom European University Center for Peace Studies iz Avstrije. Sodeluje z Društvom SOS in v projektih za preprečevanje nasilja v šolah.

Knjige:

Rdeče in črno
1995
v zbirki /
področja: