Ernst Bloch

ERNST BLOCH (1885–1977), nemški filozof. Njegova prva knjiga Duh utopije (1918) predstavlja eno temeljnih teorij koncepta utopije v luči heglovsko-marksistične tradicije in je pomembno vplivala na vrsto sodobnikov, med njimi W. Benjamina in T. Adorna. Bil je izraziti protifašist in tudi zaradi dela Dediščina tega časa (1935) je moral zapustiti Nemčijo. Njegovo delo zaznamuje poglobljena analiza zahodne kulture, politike in družbe. Za avtorjevi življenjsko delo velja knjiga Princip upanje (1954–1959).

Knjige: