Franci Zore

Franci Zore, rojen leta 1961 v Ljubljani, je doktor filozofskih znanosti in predava zgodovino filozofije na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s študijem in prevajanjem antične grške filozofije. Poleg različnih prispevkov v znanstvenih revijah je med drugim v knjižni obliki objavil prevod Heraklitovih fragmentov.

Knjige:

Obzorja grštva
1997
v zbirki /
področja: