Frane Adam

Frane Adam je doktor socioloških znanosti in redni profesor na katedri za kulturologijo Fakultete za družbene vede in na Fakulteti za humanistične študije v Kopru ter predstojnik Centra za teoretsko sociologijo na FDV). Je avtor prek 150 znanstvenih prispevkov, objavljenih v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Raziskovalno in strokovno se je izpopolnjeval v Nemčiji (kot štipendist Humboldtove fondacije) in Veliki Britaniji.

Knjige: