Igor Jerman

Igor Jerman, rojen 1957 v Ljubljani, je dr. biologije in profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po doktoratu je odšel na Odprto univerzo v Angliji, kjer se je pri prof. Goodwinu izpopolnjeval iz teoretičnih problemov sodobne biologije in iz biološkega strukturalizma. Od leta 1987 predava v okviru Biotehniške fakultete predmete s področja evolucije bioloških vrst, molekularne evolucije, teoretične biologije, etike znanstveno raziskovalnega dela in metodologije znanosti. Poleg tega je eden od soustanoviteljev inštituta Bion, kjer je strokovni vodja in vodja raziskovalne skupine za bioelektromagnetiko. V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem teoretičnim biološkim raziskavam in empiričnim raziskavam s področja bioloških učinkov šibkih neioniziranih sevanj in detekcije ultrašibkih bioelektromagnetnih sevanj iz organizmov. Z obeh področij ima obsežno domačo in mednarodno bibliografijo.

Knjige:

Gen v valovih
1996
v zbirki /
področja: