Irena Lesar

Irena Lesar, mag. pedagoških znanosti, je asistentka za področje teorije vzgoje na oddelkih za temeljni pedagoški študij Pedagoške fakultete v Ljubljani in v Kopru. V okviru doktorskega študija se ukvarja z idejo oblikovanja šole kot inkluzivno naravnane institucije. Leta 2002 je objavila monografijo Med iskanjem in izbiro smisla: Vpliv Franklove teorije smisla na vzgojno teorijo in prakso, prispevke pa objavlja v domačih in tujih strokovnih publikacijah.

Knjige:

Pravičnost slovenske šole
2006
v zbirki / 15
področja: