Janez Strehovec

Janez Strehovec, roj. 1950 v Ljubljani, dr. filozofije, je raziskovalec teorij medijske umetnosti in univerzitetni predavatelj kulturoloških predmetov ter publicist. Po svojem literarnem obdobju (sredi sedemdesetih let je objavil tri pesniške zbirke) je leta 1985 objavil knjigo estetiških razprav Oblika kot problem, leta 1988 pa zbirko esejev in študij Besedila z napakami. V osemdesetih letih je deloval na področju kulturnega novinarstva, uredništva in publicistike. Danes se ukvarja z estetiko kibernetične umetnosti in družbenimi teorijami računalniške kulture. Leta 1995 je izdal monografijo Demonsko estetsko, nato 1998 Tehnokultura, kultura tehna in 2003 Umetnost interneta.

Knjige:

Virtualni svetovi
1994
v zbirki /
področja: