Jovita Pristovšek

JOVITA PRISTOVŠEK (1982) je docentka na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani, kjer predava zgodovino in teorijo sodobne umetnosti, in postdoktorska raziskovalka na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Deluje tudi kot kritičarka in recenzentka. Magistrirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, doktorirala pa na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Objavlja doma in v tujini, svoje teoretsko delo na temo rase, rasizacije, estetike, javnega in političnega je predstavila na mednarodnih kolokvijih Politika, estetika in demokracija (2015), Suverenost, migranti in kultura (2016) ter v strokovnih in znanstvenih publikacijah: Identities – Journal for Politics, Gender and Culture, Politika, estetika in demokracija, Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of Decoloniality: Conflictual Histories in Hegemonic Spaces, AM – Journal of Art and Media Studies. V 2018–2019 je na Podiplomski šoli ZRC SAZU v okviru modula Transformacija moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura z Marino Gržinić izvedla sklop predavanj »Biopolitika/nekropolitika: sublimno, rasizem, podoba in nove digitalne tehnologije«. Študija Strukturni rasizem, teorija in oblast je njen teoretski knjižni prvenec.