Katja Mihurko Poniž

Katja Mihurko Poniž, rojena v Mariboru, doktorica ženskih študij in feministične teorije, je diplomirana dramaturginja, literarna komparativistka in profesorica nemščine. Ukvarja se z reprezentacijami ženskosti in moškosti na področju književnosti in literarne vede, objavlja članke o ženskem gibanju pred drugo svetovno vojno. S prispevki s področja dramatike sodeluje v gledaliških listih, piše tudi recenzije. Je avtorica monografije o Zofki Kveder (Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti, 2004). Strokovne članke in znanstvene razprave o slovenski književnosti objavlja v publikacijah v Sloveniji in tujini. Uredila je prvo knjigo zbranega dela Zofke Kveder. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava Slovensko književnost. Na Borštnikovem srečanju je bila leta 2007 nagrajena za izvirni esej z naslovom Jabolko si vrgel stran, nocoj boš žrl ananas z lupino in bodicami« ali o ljubezni v dramskem opusu Gregorja Strniše.

Knjige: