Liljana Rihter

Dr. Liljana Rihter je zaposlena kot docentka in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Razvija metodologijo evalviranja socialnovarstvenih programov, raziskuje na področju revščine, socialnega dela s starimi ljudmi in z drugimi ranljivimi skupinami.

Knjige: