Maja Breznik

Dr. Maja Breznik je zaposlena kot raziskovalka pri Mirovnem inštitutu in je strokovna sodelavka sindikata Pergam. Raziskovalno se ukvarja z družbenokritičnimi sociološkimi raziskavami kulture in umetnosti. V zadnjih letih se ukvarja s proučevanjem novih kultur dela in privatnih trgov dela.