Maja Simoneti

Maja Simoneti je od diplome na Katedri za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani leta 1986, zaposlena na Ljubljanskem urbanističnem zavodu, kjer strokovno deluje na področju krajinskega planiranja, presoj vplivov na okolje, načrtovanja odprtega prostora v mestu in urbanističnega načrtovanja. Svoje delo dopolnjuje z raziskovalnim delom, pisanjem strokovnih člankov in s sodelovanjem na strokovnih konferencah. Problematika velikih posegov v prostor je ni nikoli povsem odvrnila od zanimanja za urbane socialne teme in drobne pojave v mestnem prostoru, kot so mestne zelene površine, otroci v mestu, vrtičkarstvo in neformalni posegi v javne zelene površine.Leta 1995 je končala magistrski podiplomski študij krajinske arhitekture na temo »Vključevanje javnosti v urejanje in vzdrževanje zelenih površin mesta«, ki je deloma potekal v ZDA. Nato je s sodelavci proučevala variante na štirih odsekih avtocestnega križa, pripravila Zeleni sistem Ajdovščina in zasnovala dva raziskovalna projekta za mesto Ljubljana. Za predlagano rešitev na natečaju »Metelkova« je s sodelavci prejela prvo nagrado. 

Knjige:

Mestne zelene površine
1997
v zbirki /
področja: