Marco Fossati

Marco Fossati je profesor zgodovine in filozofije na Liceju Berchet v Milanu. Je avtor in soavtor več učbenikov, med njimi La città dell’uomo, Studiare storia, Scrivere di attualità, Promossi in scrittura, skupaj z Alessandrom Ceresatto pa je uredil knjigo Salvare la memoria (1995). Objavlja tudi v strokovnih revijah in časopisih, predvsem na teme: terorizem, palestinsko-izraelski konflikt in religijski fundamentalizem.