Matej Makarovič

Matej Makarovič je po diplomi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani dobil štipendijo za študij na Srednje-evropski univerzi v Pragi in leta 1995 prejel magisterij Univerze v Lancastru. Leta 1999 je na Fakulteti za družbene vede doktoriral iz sociologije, sedaj pa tam sodeluje pri poučevanju obče sociologije. Je soavtor knjige Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti: Slovenija v evropski perspektivi (2001) in uredbik dela Socialni kapital v Sloveniji (2003). Sodeloval je pri pripravi prispevkov o Sloveniji za mednarodni zbornik o družboslovju v jugovzhodni Evropi in v mednarodnem projektu o družbenih vedah v srednji in vzhodni Evropi. Poljudno-strokovne in poljudne članke ter komentarje o slovenskem političnem prostoru, demokraciji in elitah v Sloveniji objavlja tudi v revijah, ki so namenjene širši javnosti.

Knjige: