Matija Rojec

Matija Rojec, doktor ekonomskih znanosti, je zaposlen na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani, kjer se ukvarja s problematiko transnacionalnih podjetij in neposrednih tujih investicij. Med drugim je bil zunanji svetovalec vlade RS na področju neposrednih tujih investicij in je sodeloval v različnih mednarodnih projektih. Je član predsedstva Zveze ekonomistov Slovenije, član EIBA in stalni sodelavec Central and Eastern European Privatization Network. Na področju svoje strokovne specializacije je v zadnjih nekaj letih objavil preko 70 bibliografskih enot, od tega več kot 20 pri tujih založbah in revijah – med njimi knjigi Foreign Investment in Central and Eastern Europe (skupaj s P. Artisienom in M. Svetličičem) in Yugoslav Multinationals Abroad (skupaj s P. Artisienom in C. McMillanom) pri založbi The Macmillan Press. Poleg koordinacije domačih raziskovalnih projektov je koordiniral tudi mednarodne raziskovalne projekte.

Knjige:

Tuje investicije na Slovenskem
1994
v zbirki /
področja:

Prevodi: