Meta Grosman

Meta Grosman je redna profesorica za angleško in ameriško književnost na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno zanimanje za bralce in branje sega v šestdeseta leta, ko si je za temo svoje doktorske disertacije izbrala obravnavo bralca kot angleške kritiške kategorije. O bralcu, branju in književnem pouku je objavila številne študije doma in v tujih revijah in predavala na več tujih univerzah. Njene dopolnjene zgodnje študije do leta 1987 so bile zbrane v delu Bralec in književnost (1989), pozneje je uredila še American Literature for Non-American Readers (1995), z Robertom de Beaugrandom in Barbaro Seidlhofer pa Language Policy and Language Education in Emerging Nations (1998). Kot predsednica Bralnega društva Slovenije zadnja leta posveča posebno pozornost pouku branja pri nas.