Michael W. Apple

Michael W. Apple je profesor na univerzi Wisconsin, na oddelku za kurikulum in poučevanje ter za raziskovanje šolske politike. Poučeval je na raznih univerzah v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji in na Norveškem in je avtor številnih znanstvenih in strokovnih sestavkov, urednik številnih knjižnih publikacij, sourednik devetih mednarodnih znanstvenih revij in urednik zbirke »Critical Social Thought« pri založbi Routledge. Znan zlasti po svojih knjigah: Ideology and Curriculum (1979), Education and Power (1985), Teachers and Texts (1986) in The Politics of Official Knowledge, ki so bile prevedene v več jezikov.

Knjige:

Šola, učitelj in oblast
1992
v zbirki /
področja: