Milica Antić Gaber

Milica Antič Gaber, dr. sociologije, je profesorica za sociologijo kulture na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava izbirni predmet Uvod v ženske študije in sodeluje pri izvajanju interdisciplinarnega podiplomskega programa Ženske študije in feministična teorija. V zadnjem obdobju se raziskovalno ukvarja z ženskami in politiko in z možnostmi aktivnega uveljavljanja enakosti moških in žensk v družbi. Na tem področju sodeluje z domačimi in tujimi institucijami, med drugim je tudi podpredsednica Strokovne skupine Sveta Evrope za »mainstreaming« enakosti moških in žensk. Je članica uredništva revije za ženske študije in feministično teorijo Delta. V domačih in tujih strokovnih revijah in zbornikih je objavila vrsto prispevkov s svojega področja

Knjige: