Mirjam Milharčič Hladnik

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na ZRC SAZU in docentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Med drugim se je raziskovalno ukvarjala z možnostmi in razlogi za uvedbo pouka o družbi v slovenski šolski sistem in s potrebo po odpravi seksistične rabe jezika v našem prostoru. V strokovnem tisku redno objavlja prispevke o izobraževanju in človekovih (otrokovih) pravicah, reprodukciji družbenih neenakosti in zgodovini formiranja javnih šolskih sistemov. Je soavtorica knjige o zloglasni šolski reformi Šolska reforma je papirnati tiger (1986) in sourednica zbornika o prvem poskusu zakonskega urejanja šolstva po demokratičnih družbenih spremembah Šola in učitelj na vajetih države (1991).

Knjige: