Mojca Novak

Mojca Novak  (rojena leta 1953 v Brežicah), je študirala na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Bila je zaposlena na Inštitutu za družbene vede kot raziskovalna sodelavka. Ukvarjala se je s sociološkimi vidiki planiranja, tehnološke inovativnosti, individualnih konfliktov v delovnem okolju, s socialno stratifikacijo in procesi modernizacije. Predava na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in na Visoki šoli za upravljanje v Novem mestu.

Knjige: