Mojca Peček

Mojca Peček, dr. pedagoških znanosti, je docentka za teorijo vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja  z zgodovino učiteljevanja, s pravičnostjo šole in konceptualizacijo vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah ter razlogi in pogoji za integracijo učencev s posebnimi potrebami v redne šole. Njena bibliografija zajema preko 40 enot. Je soavtorica učbenikov in priročnikov za učitelje za predmet Državljanska vzgoja in etika. Je avtorica monografije Avtonomnost učiteljev nekdaj in sedaj (1998), sourednica in soavtorica monografije Uspešnost in pravičnost v šoli (2003) ter mednarodnega zbornika Evropski trendi v izobraževanju razrednih učiteljev (1998).

Knjige: