Mojca Puncer

MOJCA PUNCER (1972) je doktorica filozofije, docentka na Univerzi v Mariboru, predavateljica estetike in teorije sodobne umetnosti. Deluje tudi kot pedagoginja v kulturi in kritičarka, recenzentka, kot neodvisna kuratorka na področju sodobne umetnosti (mdr. je sodelovala v mednarodni kuratorski skupini pri umetniškem projektu BLOKI, 2013–2015) in publicistka. Članica slovenskega in mednarodnega združenja za estetiko, uredništva revije Likovne besede ter Inštituta za nove medije in elektronsko literaturo v Ljubljani. Objavlja doma in na tujem. Iz njenega bogatega bibliografskega opusa izpostavljamo znanstveno monografijo Sodobna umetnost in estetika ter knjigo Donna criminale – capitalism as religion, market criticism as crime finske umetnice Ulle Karttunen, pri kateri je sodelovala kot soavtorica. Področja njenega raziskovanja so filozofija umetnosti, kulture in izobraževanja, estetika, politična teorija in filozofija, sodobna umetnostna zgodovina in umetnostna teorija, teorija likovne umetnosti, vizualna kultura in teorija novih medijev, glavne raziskovalne teme pa umetniška raziskava, meje participacije, performativnost, telo, prostor, umetnost v javnem in družbenem prostoru, družbeno angažirana umetnost, novomedijska umetnost, umetnost in znanost.