Nada Stropnik

Nada Stropnik je strokovno-raziskovalna svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Doktorat ekonomskih znanosti si je pridobila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z disertacijo »Ekonomski vidiki politike otroškega varstva za družino in družbo v Sloveniji«.Področja raziskovanja so ekonomika družine (ki vključuje javne transferje družinam, medgeneracijske transferje dohodka, revščino in dohodkovno neenakost), ekonomika predšolske vzgoje ter privatizacija šolstva in predšolske vzgoje. Aktivno sodeluje tudi pri oblikovanju socialne, družinske in prebivalstvene politike v Sloveniji. Je članica več strokovnih in znanstvenih združenj, med drugim izvršnega odbora evropske veje Inter-University Consortium for International Social Development in predsednica vzhodnoevropskega odbora istega znanstvenega združenja.

Knjige:

Ekonomski vidiki starševstva
2005
v zbirki /
področja: