Neven Borak

Neven Borak, doktor ekonomskih znanosti in doktor znanosti s področja zgodovine, je avtor, soavtor in urednik številnih znanstvenih, strokovnih in publicističnih del iz ekonomije in ekonomske zgodovine. Predava na Visoki šoli za poslovanje in upravljanje Novo mesto, Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot zunanji sodelavec poučuje na Visoki šoli za poslovanje in upravljanje, Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za računalništvo in informatiko. Vodi Agencijo za trg vrednostnih papirjev.Pomembnejše knjige so: Ekonomski modeli in planiranje (soavtor, 1980), Monetarni model Jugoslavije (1983), Makroekonomsko modeliranje (soavtor, 1985), Spočetje ekonomske samostojnosti (1992), Iskanje Guliverja ali kako preživeti (1994), Od kapitalizma do kapitalizma (soavtor, 1997) in Denarne reforme (1998).