Patrik Ouředník

Patrik Ouřednik (r. 1957) je svetovno priznan češki publicist. Leta 1985 je emigriral v Pariz, kjer živi še danes. Literarne in zgodovinsko-kulturniške članke piše v francoščini in češčini. V knjižici Evropeana (104 str.) na humoren, a grotesken način opisuje manj znana dogajanja iz zgodovine 20. stoletja, veliko pozornosti namenja nasilju in brutalnosti v obeh svetovnih vojnah in revolucijah, koncentracijskim taboriščem, a tudi tehnologijam oblasti ter vplivu medijev na potrošniško družbo (odnos znanost–tehnika–zlo, medijske potvorbe realnosti, norost histeričnih utopij človeštva). Avtorjev pogled, uprt v 21. stoletje, je na podlagi analize 20. stoletja kritičen, opozarja na izginjanje jezikov in narodov, rasno diskriminacijo, morebitno okoljevarstveno katastrofo …Posebna vrednost Ouřednikovega dela je, poleg angažirane vsebine, uporaba stilno zaznamovanega jezika in zdravega cinizma, s katerim avtor pove več, kot bi morda z akademsko analitičnostjo. V tej točki bi lahko knjižico razumeli tudi kot poskus čistilne akcije skupnega spomina. – Svež in nekonvencionalen pristop, razbijanje nekaterih stereotipov v zgodovini 20. stoletja in kritika zmagovite, a idealizirane liberalistične družbe na začetku 21. stoletja, so temeljne značilnosti Evropeane. Leta 2001 je bila na Češkem razglašena za knjigo leta, prevedena je v več evropskih jezikov."

Knjige:

Evropeana
2006
v zbirki /
področja: