Peter Kovačič Peršin

Peter Kovačič Peršin (roj. 1945) je končal študij filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani ter diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dolgo vrsto let je glavni urednik revije 2000. Objavil je vrsto razprav, esejev in člankov s področja družboslovja, literarne zgodovine in filozofije.

Knjige: