Peter Stankovič

Peter Stankovič (roj. leta 1970 v Ljubljani) je diplomiral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede, magistriral na Srednje-evropski univerzi v Pragi leta 1995, leta 1999 pa doktoriral na Fakulteti za družbene vede, kjer je habilitiran kot docent za področje kulturologije.Predmet njegovega zanimanja so predvsem sociološka teorija in kulturne študije, znotraj kulturnih študij pa ga zanimajo v prvi vrsti film, popularna glasba in šport, praviloma v navezi z vprašanjem konstrukcije identitet. Iz vseh teh področij redno objavlja prispevke v različnih domačih in tujih revijah, še posebej odmeven je bil zbornik o slovenskih subkulturah v devetdesetih, Urbana plemena (1999), ki ga je uredil z Gregorjem Tomcem in Mitjo Velikonjo.

Knjige: