Polona Selič

Polona Selič je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani doktorirala s temo Psihološki dejavniki pri psihosomatskih težavah. Svoj profesionalni in raziskovalni interes je po letu 1995 posebej usmerila v razvoj kriminalistične psihologije. Pri tem s pridom uporablja znanja psihologije osebnosti, klinične psihologije in psihofiziologije.Napisala je večje število člankov s področja psihosomatike in stresa, slovenski strokovni javnosti pa je tudi predstavila psihološko profiliranje v kriminalistični praksi in posebnosti vodenja informativnih razgovorov. Avtorica je absolvirala program Zagrebške poligrafske šole ter z lastnim strokovnim in znanstvenim delom sooblikuje poligrafsko stroko v Sloveniji, z neposredno aplikacijo psihologije v kriminalistiko.

Knjige: