Ralph Waldo Emerson

Ameriški pisatelj, esejist in filozof Ralph Waldo Emerson (1803-1882) je bil po študiju na Harvardu  najprej učitelj, nato pastor unitarijanske cerkve, nakar je začel nastopati kot potujoči predavatelj, pred-vsem pa pisati eseje, s katerimi je kmalu zaslovel po vsej Ameriki in tudi prek Atlantika. Navdihoval se je pri evropski  idejni tradiciji - nemški in angleški romantiki ter zlasti Platonovi in Kan-tovi filozofiji – in tudi večkrat obiskal Evropo. Velja za glasnika duha in samozavesti mlade ameriške nacije, s svojimi pogledi na duhovnost, moralno celovitost človeka in njegovo sobivanje z naravo pa je vplival na cele generacije pisateljev in filozofov. V novejšem času so njegove ideje prevzela in na novo popularizirala new age gibanja. Njegova glavna dela so: Eseji. I. in II. serija (1841 in 1844), pesniški zbirki Poems (1847) in May-Day and other pieces (1867), Representative Men (1850), The Conduct of Life (1860) ter Society and Solitude (1870).