Rastko Močnik

Rastko Močnik, dr. socioloških znanosti, predava teorijo diskurza in epistemologijo humanistike in družboslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, teoretsko sociologijo pa na Fakulteti za družbene vede iste univerze. S Prešernom se je ukvarjal v knjigi Mesčevo zlato. Prešeren v označevalcu, 1981; z lepo književnostjo v delu Raziskave za sociologijo književnosti, 1983; s teorijo govorice v knjigi Beseda besedo, 1985. V zadnjem času je izdal Alterakcije, 1998; Koliko fašizma, 1998; Teorija za denešno vreme: Lévi-Strauss, Mauss, Durkheim, Skopje, 1999; Zasreštanija: istorii, prehodi, vjarvanja, Sofija, 2001; 3 teorije. Ideologija, nacija, institucija, 2000 in 2003; Teorija za politiko, 2003; Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika, 2006.