Robi Kroflič

Robi Kroflič je docent teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi doktoriral. Njegovi ožji raziskovalni področji sta teorija (filozofija) vzgoje in kurikularna teorija, strokovno pa deluje pri vsebinski prenovi moralne vzgoje v javnih vrtcih in prvem triletju nove zasnove osnovne šole, pri prenovi koncepta pedagoško-andragoškega usposabljanja učiteljev v poklicnem šolstvu in pri kurikularni prenovi gimnazijskih programov.Doslej je objavil preko 40 bibliografskih enot, od tega eno samostojno publikacijo (Teoretski pristopi k načrtovanju in prenovi kurikuluma, Center za razvoj univerze, 1992).

Knjige:

Avtoriteta v vzgoji
1997
v zbirki /
področja: