Rudolf Hribernik-Svarun

Rudolf Hribernik – Svarun (1921-2003), je bil generalpolkovnik in narodni heroj. V NOB je bil od 1941, najprej aktivist OF, nato borec partizanskih odredov, 1943 načelnik štaba in kmalu komandant Prešernove brigade, od julija 1944 načelnik štaba 31. divizije, od novembra na vojaški akademiji Vorošilov v SZ. Od leta 1945 je služboval v JLA, po l. 1969 je bil sekretar SRS za ljudsko obrambo, nato poveljnik republiškega štaba za TO do upokojitve leta 1977. Je avtor monografije »Dolomiti v NOB« (Partizanska knjiga, 1974) in tetralogije »Opredelitev« (Država v državi, 1980; Pohod brigad, 1982; Grmenje korpusov, 1983 in Velika pomlad, 1984). Poleg reda narodnega beroja je prejel še številna visoka odlikovanja in priznanja.

Knjige:

Spomini
1996
v zbirki /
področja: