Sergej Flere

Sergej Flere, roj. leta 1944 v Ljubljani, je na Univerzi v Beogradu končal študij prava, doktorat socioloških znanosti je opravil v Zagrebu, nato je predaval predmet sociologija na Univerzi Novi Sad, med drugim je poučeval na različnih univerzah v ZDA, od leta 1991 pa je redni prof. sociologije na Univerzi v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah in zbornikih, med njegovimi samostojnimi knjižnimi izdajami pa naj omenimo učbenik Uvod v sociologijo (1992) in znanstveno monografijo Obrazovanje u društvu – Uvod u sociologiju obrazovanja (1976). Je član Sveta mednarodnega združenja za sociologijo religije (SISR) in več drugih strokovnih združenj.

Knjige:

Religija in (sodobna) družba
1995
v zbirki /
področja: