Sonja Kump

Sonja Kump je bila dolga leta raziskovalka na Centru za razvoj univerze v Ljubljani, sedaj pa predava na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1993 je doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo: Ideologije akademske populacije in položaj akademskega aparata. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja s številnimi vidiki problematike visokega šolstva (dostopnost visokošolskega študija, izobraževalne in profesionalne kariere, disciplinirane kulture, mednarodna mobilnost študentov in profesorjev, izobraževanje odraslih, preverjanje kvalitete visokega šolstva). Sodelovala je v več mednarodnih projektih in objavila publikacijo Dostop do visokega šolstva (Lj, 1990) in več člankov v domačih in tujih revijah ter publikacijah.

Knjige:

Akademska kultura
1994
v zbirki /
področja: